Translate site

Fröviskolan 7-9


Enheten

Rektorsområdet Fröviskolan 7-9 är en skola med ansvar för skolår 7-9. Skolans elever kommer från Frövi, Fellingsbro och Vedevåg.
Fröviskolan 7-9 har cirka 230 elever och cirka 25 lärare fördelade på tre arbetslag. Dessutom finns en förberedelseklass.

Kännetecken/inriktning

  • Fröviskolan är en skola där vi sätter eleven i centrum. Vi ser till hela eleven. Med vår samlade kompetens samarbetar vi för att kunna förstå och möta alla barn utifrån deras unika behov och förutsättningar.
  • Utveckling och förändring i en kreativ och inspirerande miljö är vår målsättning.
  • På skolan arbetar också kurator, skolpsykolog, skolsköterska, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare vilka ingår i ett stödteam. Elevstödjare finns på skolan dagtid och två kvällar i veckan arbetar de med "gårdsverksamhet".
  • Arbetslagen driver skolutveckling mot ämnesintegrering. Arbetet i skolan skall vara en helhet både i tid och i innehåll. Eleverna skall se sammanhang och mening i lärandet. Eleverna måste bli medvetna om sitt lärande.
  • Trivsel och trygghet för alla under skoldagen är centralt i vårt arbete. Varje elev har en handledare. Speciell handledartid är avsatt. Där kan varje elev få hjälp och stöttning i sitt skolarbete och bli sedd och bekräftad.
  • Elevskyddsombud och elevråd är elevernas möjlighet att bli delaktiga och kunna påverka sin arbetsmiljö.
  • Ett trygghetsteam bestående av personal och en elevgrupp "Trygg" arbetar för att motverka mobbning och trakasserier.

Lokaler/Miljö

  • Skolan har lokaler som är ändamålsenligt byggda med utrymmen för flexibelt arbete med ljusa salar, elevarbetsplatser och ett nybyggt bibliotek.
  • Elevhallen med kafeteria är ett utrymme för raster och fritidsgårdsverksamhet.

Var finns vi?

Fröviskolan 7-9 ligger i samhället Frövi, två mil från Lindesberg och knappt tre mil från Örebro. Skolan är belägen i ett naturnära område med sjön Väringen på promenadavstånd.

Uppdaterad: 2018-03-14 

Sidansvarig: Lars Botvidsson 0581-833 25

Kontakt

Adress
Fröviskolan
Centralvägen 67
718 31 Frövi

0581-312 83 fax

Rektor
Lars Botvidsson
0581-833 25

Lars Botvidsson, Foto: Lindesbergs kommun

Biträdande rektor
Christina Kuhs
0581-833 44

Mer information