Translate site

VFU

Hoppas att du som student först har varit inne på arbetslagets hemsidor som visar på våra terminsplaneringar eller vår måldokumentation, så att du vet lite mera om oss som arbetslag.
Nedan finns lite mer praktisk information som berör VFU i arbetslaget.
  • Gör du din VFU med "Pedagogik med didaktisk inriktning" följer du med flera av lärarna i arbetslaget, för att få se så många sidor av undervisning som möjligt. Men du har en kontaktperson i arbetslaget, som hjälper dig på vägen.
  • Gör du däremot din VFU med ämnesinriktning får du en handledare som undervisar inom "ditt" ämne och som du då följer i dennes undervisning. Du skall dock vara förberedd på att de allra flesta lärarna i arbetslaget undervisar i flera ämnen än ett, så det är inte säkert att du bara följer med din handledare hela tiden, eller bara på lektioner som handlar om "ditt" ämne.
  • SO och NO läser vi i perioder fördelade över läsåret, så det är inte heller säkert att just "ditt" ämne pågår under din VFU.
  • Våra terminsplaneringar görs redan i början på terminsstart, bl.a. för att kunna genomföra ämnesövergripande eller temainriktade arbetsområden, så har du en specifik arbetsuppgift med från universitetet, är det inte säkert att den alltid passar in i de arbetsområde som ligger under din VFU.

Uppdaterad: 2016-01-28 

Sidansvarig: Lars Botvidsson 0581-833 25
Kontakt

Adress
Fröviskolan
Centralvägen 67
718 31 Frövi

0581-312 83 fax

Rektor
Lars Botvidsson
0581-833 25

Arbetslaget Bryggan

0581-833 11