Translate site

Fakta om Fröviskolan F-6

Enheten

På Åsen och Viken går elever från förskoleklass till skolår 3 och på Bron går elever från skolår 4 till 6. Personalen arbetar i arbetslag med ansvar för elevens hela dag. Samarbete mellan arbetslagen sker på olika sätt.

Kännetecken/inriktning

På Fröviskolan F-6 är vår bärande tanke att vi som pedagoger ska fungera som tydliga ledare och sätta eleven i centrum.

Lokaler/Miljö

Våra lokaler är fina och funktionella utifrån vår verksamhet . Vi har en tilltalande skolgård och en fantastisk närmiljö med närhet till skog, idrottsplats och sjö. Skolan är belägen i anslutning till ortens 7-9-skola och vissa lokaler samnyttjas, t.ex. idrottshall, skolrestaurang, slöjdsalar med mera.

Var finns vi?

Fröviskolan ligger i Frövi, ett samhälle med ca 3000 invånare, beläget cirka 2 mil söder om Lindesberg och 28 km nord ost om Örebro. Väster om oss ligger Arboga på ett avstånd av cirka 3 mil.

Uppdaterad: 2015-11-09 

Sidansvarig: Lars Botvidsson 0581-833 25

Kontakt

Adress
Centralvägen 67
718 31 Frövi
0581-303 86 fax

Rektor
Lars Botvidsson
0581-833 25

Biträdande rektor F-6
Greta Åström
0581-833 26