Translate site

Elevhälsoteamet på Hagabackens och Ramshyttans skola

  • Rektor – Linda Persson 0581-846 60
  • Specialpedagog – Pia Svensson Sigge 076-725 26 74
  • Skolsköterska – Vakant
  • Skolpsykolog – Helen Strindhall 0581-817 38
  • Skolkurator – Åsa Nielsen 0581-846 11
  • Skolläkare Mare Kvrgic kopplas in vid behov och via skolsköterska

Elevhälsoteamet träffas regelbundet 1 gång/månad, oftare vid behov, och leds av rektor. Nytillkomna ärenden som rör teamet går vanligtvis genom rektor, men det går även bra att kontakta någon av oss ovan för enskilda samtal eller konsultation.

Uppdaterad: 2018-02-23 

Sidansvarig: Linda Persson 0581-846 60