Translate site

Fakta om Hagabackens skola

Enheten

Hagabackens enhet är en F-3 skola med ca 110 elever i sin verksamhet. I skolan och fritidsverksamheten jobbar ca 20 pedagoger. Vi har en fin skolmiljö som inbjuder till aktivteter och undervisning. Vi har tillgång till naturen och bygdens historia blir en del av vår dag på ett naturligt vis. Vår arbetsmiljö jobbar vi ständigt med att förbättra för att kunna ge våra elever de bästa förutsättningarna att möta morgondagens vardag och känna sig nöjda över sin skola.

Arbetssätt/Inriktning

Hagabackens verksamhet arbetar aktivt med att möta eleverna där de befinner sig nu och i mötet väcka nyfikenhet, kunskap och självkänsla för ett tryggt varande i framtiden. Inflytande och ansvar i gemenskap tillåter barnen/ eleverna att utvecklas med positiva förväntningar på sin egen förmåga. Verksamheten ska främja lärandet, så att varje elev i vår verksamhet får redskap att möta världen och lust för ett livslångt lärande.

Uppdaterad: 2017-03-29 

Sidansvarig: Linda Persson 0581-846 60