Translate site

Ettornas blogg

Hej!

I augusti tittade vi efter spindlar i skogen. För att komma dem riktigt nära tillverkade vi spindelfällor som fick vara kvar på Kyrkberget i en vecka. Vi går tillbaka till mörka skogen på Kyrkberget efter en vecka och inventerar fällorna. Här finns inte bara spindlar, utan vi hittar även snäckor och sniglar. I klassrummet senare i veckan tittar vi på en film om spindlar och skriver en faktatext om spindlar tillsammans. Vi ritar spindlar och spindelnät. Teckningarna hamnar i ett spindelnät på väggen.