Translate site

Fakta om Kristinaskolan

Enheten

Kristinaskolan ligger i centrum av Lindesberg. Trots det centrala läget är det nära till naturen. Vi kan enkelt och snabbt ta oss till både skog och sjö vilka ligger på gångavstånd från vår skola.

På Kristinaskolan har vi cirka 195 elever i skolår F-6 samt särskola år 1-10. Vi har ett fritidshem som heter Delfinen. Antalet vuxna som arbetar på skolan är ca 25 personer.

Kännetecken/inriktning

Vi lägger stor vikt vid demokratiskt arbete i klassen. Skolans elevråd träffas var fjärde vecka. Rektor för grundskolan är sammankallande och elever från och med skolår 1 representerar sina respektive klasser. Eleverna är delaktiga i processen med att ta fram handlingsplaner, ordningsregler samt övriga dokument som styr vardagen i skolan. Det finns också ett matråd på skolan.

Vårdnadshavare får regelbunden kontakt och skriftlig information i veckobrev. Alla föräldrar får information om kunskapskraven i samtliga ämnen för respektive årskurs.

Skolan har ett trygghetsteam där rektor är sammankallande.

Skolans elevhälsoteam består av skolpsykolog, skolsköterska, specialpedagog, skolkurator samt rektor.

Lokaler/Miljö

Kristinaskolan invigdes för första gången 1910 och utbyggd 1945. Skolan fungerade som folkskola och högstadieskola ända fram till 1978 då den tömdes och den nya Stadsskogsskolan togs i bruk. Byggnaden var då i stort behov av renovering och modernisering. Efter en besvärlig vårvinter med översvämningar och förseningar på grund av arbetskonflikt kunde skolan fräsch och nyrenoverad ta emot elever höstterminen 1980. Skolan utnämndes då till en av Sveriges bäst restaurerade skolor.

Uppdaterad: 2017-01-18 

Sidansvarig: Bengt Johansson 0581-814 44