Translate site

Kristinaskolan och kampen mot matsvinnet

Kära elever och personal!

Nu är det avgjort och ni har varit väldigt duktiga. Innan vi började försöka få ner mängden mat som slängs, var den genomsnittliga mängden matsvinn ca 25 kg per vecka. Det mål vi satte upp för den här tävlingen var att försöka få ner svinnet till ca 20 kg per vecka, vilket är en ganska stor sänkning (20%).

Om vi räknar bort den första veckan och kallar den för en provvecka, så har vi mer än väl nått vårt högt satta mål. Grattis till en väl genomförd tävling! Nu håller vi i det här resultatet så att vi även i fortsättningen tänker efter hur mycket vi lägger på tallriken och hur mycket som slängs. Än en gång - Bra jobbat!

Med vänlig hälsning

Bengt Johansson, rektor Kristinaskolan