Translate site

Information om omstrukturering av F-6-skolorna i Lindesbergs tätort

Hösten 2015 beslutade kommunfullmäktige att de tre F-6 skolorna i Lindesbergs tätort ska sammanföras till två, samt att en ny 7–9 skola ska byggas.

Förändringen sker i olika faser. Den första är inledd i och med att Björkhagaskolan byggs ut. Den nya skolbyggnaden är färdig och inflyttningsklar till starten av höstterminen 2018. Även skolgården rustas upp.

På kommunfullmäktige den 13 december 2017 behandlades frågan om fas två. Där togs beslut om projektering för att renovera och bygga ut Brotorpsskolan, samt för att bygga en ny 7–9 skola på gamla Stadsskogssvallen bredvid Brotorpsskolan.