Translate site

Gemensamma regler och framgångsfaktorer

Etiskt fundament


Vår gyllene regel skall vara
"Var mot andra som Du vill att andra ska vara mot dig"

Därför visar vi
Kamratskap genom att

 • hjälpa varandra - våga be om hjälp
 • vara en bra kamrat
 • låta alla vara med i gemenskapen
Hänsyn genom att
 • visa att alla är lika mycket värda
 • respektera att vi är olika
 • vi hjälps åt att få lugn och ro när vi arbetar
 • säga förlåt och att förlåta
 • lösa konflikter utan våld
Ansvar genom att
 • hålla ordning
 • vara rädd om alla saker
 • ta ansvar för vårt eget arbete
 • passa tider
Ärlighet genom att
 • var och en står för det den gjort
 • skilja på mitt och ditt
 • tala sanning
Artighet genom att
 • använda ett vårdat språk
 • ge varandra beröm och uppmuntran
 • bry oss om varandra
 • säga Hej, Tack, Förlåt

Uppdaterad: 2011-12-13 

Sidansvarig: Bengt Johansson 0581-814 44