Translate site

Fakta om Ramshyttans skola

Enheten

Ramshyttans skola och fritids omfattar 26 barn i skolan och ca 15 barn inskrivna i fritidsverksamheten. Enheten präglas av sin omedelbara närhet till naturen där mycket av inspiration och innehåll hämtas till verksamheten. Vi har en fin skolmiljö som inbjuder till aktivteter och undervisning. Vi har tillgång till naturen och bygdens historia blir en del av vår dag på ett naturligt vis. Vår arbetsmiljö jobbar vi ständigt med att förbättra för att kunna ge våra elever de bästa förutsättningarna att möta morgondagens vardag och känna sig nöjda över sin skola.

Arbetssätt/Inriktning

Ramshyttans verksamhet arbetar aktivt med att möta eleverna där de befinner sig nu och i mötet väcka nyfikenhet, kunskap och självkänsla för ett tryggt varande i framtiden. Inflytande och ansvar i gemenskap tillåter barnen/ eleverna att utvecklas med positiva förväntningar på sin egen förmåga. Verksamheten ska främja lärandet, så att varje elev i vår verksamhet får redskap att möta världen och lust för ett livslångt lärande.

Uppdaterad: 2015-04-30 

Sidansvarig: Linda Persson 0581-846 60