Translate site

Elevhälsa

 • Skolsköterska vakant
 • Kurator Sara Lönnberg, telefonnummer 0581-814 07

Skolhälsovården/Elevhälsan är främst förebyggande och arbetar för att främja elevens hälsa.

Sekretess

Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt och informerar inte den övriga personalen om den enskilde elevens behov utan medgivande från föräldrar och/eller elev. Det är viktigt att du som förälder själv kontaktar skolsköterskan och eller läraren om ditt barns hälsotillstånd kräver extra uppmärksamhet.

Skolsköterska

Skolsköterskan forsätter barnavårdcentralens arbete med hälsokontroller och vaccinationer. På skolan arbetar skolsköterskan bland annat med att utföra och planera inför hälsosamtal, hälsokontroller och vaccinationer enligt gällande program samt att ta hand om enklare sjukvård.De huvudsakliga uppgifterna är:

 • Hälsokontroll och Hälsosamtal Eleverna erbjuds en hälsokontroll och ett hälsosamtal i åk 8. Vi kontrollerar längd, vikt, rygg och syn och färgseende. Hälsosamtalet fokuserar bland annat på kost och motion samt trivsel i skolan och elevens fysiska och psykiska hälsa. Medicinsk studie- och yrkesvägledning ingår också. Samtalet ska hjälpa till att stärka elevens självkänsla och stimulera eleven till att göra egna medvetna hälsosamma val.
 • Mottagningsverksamhet Under dagen kan eleven själv komma utan att boka tid. Det kan röra sig om enklare sjukvård, frågor om kost, motion med mera. Eleven kan också få hjälp vidare till annan vårdinrättning via remiss.
 • Skolläkarmottagning Skolsköterskan organiserar och planerar skolläkarmottagningar vid ett par tillfällen per termin. Tid till skolläkare bokas via skolsköterska för tillväxt- och skolrelaterade problem, vid andra frågeställningar hänvisar vi till vårdcentralen. Skolläkaren heter Simon Jarryck.
 • Elevhälsoteam Skolsköterskan ingår i elevhälsoteamet tillsammans med rektor, kurator, studie och yrkesvägledare, specialpedagog och psykolog. Elevhälsoteam ger stöd och handledning då vi har elever med behov av extra stöd.
 • Specialkost Eleven ska informera skolsköterskan i början av läsåret om han/hon har matallergi eller behöver specialkost. Ett intyg skrivs som föräldrarna ska skriva på.

Kurator

Jag heter Sara Lönnberg och är kurator på skolan.

 • När kan man kontakta kurator?
  Med mig kan ni prata om sånt som påverkar ert mående och vardag. Det kan handla om problem i skolan, problem hemma, nedstämdhet, oro, stress, kompisar, partner, sexualitet, familjen mm.
 • Mitt jobb är att lyssna, stötta, ge råd och tillsammans med dig försöka att hitta lösningar på de problem som du upplever.
 • Hur gör man för att få kontakt med kurator?
  Ni kan själva söka upp mig i korridoren eller på mitt rum. Det går också bra att ringa eller maila mig.

Ni når mig på nummer 0581-814 07 eller mejl Sara Lönnberg

Uppdaterad: 2017-05-05 

Sidansvarig: Lars Speziali 0581-812 84

Kontakt

Viktiga telefonnummer

 • Lindesbergs vårdcentral 0581-851 00
 • Barn och ungdomsmedicinska mottagningen, Lindesbergs lasarett 0581-853 27
 • Lindesbergs ungdomsmottagning 019-602 67 30

1177
Rådgivning om vård dygnet runt på telefon och webb, www.1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information