Translate site

Studie- och yrkesvägledning

Vägledning på Stadsskogsskolan

SYV-Cissi kallas jag, och mitt uppdrag är inte, som många kanske tror, att berätta för eleverna vad de ska bli när de blir stora. Det måste man inte veta vid 15 års ålder. Mitt jobb är istället att hjälpa dem inse vad de inte vill bli, och hur de ska välja för att inte stänga för många dörrar. Lära dem göra aktiva val, så att de när de blir äldre vet hur de ska hantera möjligheterna. Någon att bolla sin framtidstaktik med, helt enkelt.

Jag försöker därför vara mycket ute i klasserna för att skapa varje elevs ”framtidsmapp”, som efter tre år innehåller information om individens positiva egenskaper, praoomdömen och tänkbara framtidsvägar. Arbetet i klass kompletteras med enskilda samtal, ofta studiebesök på skolor (resa bekostas fr.o.m. 2018 av eleven själv), och gymnasiemässor.

Inför gymnasievalet

Ta gärna en titt i listen till höger utifall det är något där som kan vara till hjälp för er i ”gymnasiedjungeln”. Besök skolorna! Kom ihåg att oavsett vilket program eleven går på, så kommer fler chanser även under och efter gymnasietiden göra val som kan öppna dörrar för vidarestudier. Det finns med andra ord inga program som låser valmöjligheterna för framtiden. Det viktigaste är att välja en utbildning som era barn är intresserade av, för då är chansen störst att de gör sitt bästa.

Frågor

Min dörr står alltid öppen och eleverna kommer i första hand, därför kan det vara svårt att ringa mig i vissa perioder. Men jag besvarar alltid mail inom en dag.

//Cissi

Gymnasieskolor i länet

I Örebro län finns ett s.k. samverkansavtal som innebär att alla elever där konkurrerar om gymnasieplatserna på samma villkor.

Uppdaterad: 2018-01-04 

Sidansvarig: Lars Speziali 0581-812 84

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Cecilia Eklund
076-725 76 56

För tillfället är jag föräldraledig en dag i veckan, oftast onsdagar. Du når mig lättast via mejl.

Användbara länkar