Translate site

Information från elevhälsans medicinska insats (skolsköterska) till vårdnadshavare för elev vid Storåskolan.

Under läsåret 2017-2018 finns ingen skolsköterska på Storåskolan pga. föräldraledighet.

Det innebär att endast vaccinationer i åk 6 och 8 samt tillväxtkontroller i åk 4 och 7 kommer att kunna utföras. Detta kommer att göras av kommunens övergripande Resursskolsköterska på förbokade tider.

Behöver eleven kontakt med sjukvård för råd/bedömning rekommenderas kontakt med telefonrådgivningen ”1177 Vårdguiden” alternativt elevens ordinarie vårdcentral.