Translate site

Nätverksfel i kommunen

Vi har för tillfället ett nätverksfel i kommunen som gör att vi inte kommer åt personalens e-post. IT-enheten arbetar för att lösa felet och vi besvarar inkommande e-post så snart vi kan.

Christian Lund
rektor