Translate site

Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag

Målsättning

  • att samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande.
  • att genom förebyggande insatser skapa denna trygga, inlärningsbefrämjande skolmiljö men också utreda och avhjälpa svårigheter som uppstår.
  • att kritiskt granska skolans arbetsmiljö.

Förhållningssätt

  • att förhålla sig på ett tydligt och respektfullt sätt. Utmaningen kan ligga i att både respektera elevens integritet och att ta ett vuxenansvar i utsatta situationer.

Personal

Skolsköterska
Emma Elvenäs
0581-846 13

Kurator
Åsa Nielsen
0581-846 11

Skolläkare
Tider bokas genom skolsköterskan

Uppdaterad: 2017-10-12 

Sidansvarig: Johanna Jönsson 0581-846 01

Mottagnings- och telefontider

Skolsköterska
Måndag  12.00-15.00
Tisdag     8.00-15.00
Onsdag    8.00-12.00 Torsdag    8.00-15.00           (jämna veckor)