Translate site

Fakta om Storåskolan

Enheten

Storåskolan är en 4-9 skola och tillhör Storå rektorsområde. På skolan finns ca 200 elever och ett arbetslag fördelade i två byggnader, M-huset och H-huset, med tillsammans 30 personal.

Arbetssätt/Inriktning

Skolan kännetecknas av bra gemenskap mellan elever och vuxna. Vi arbetar aktivt med skolans värdegrund, och arbetar aktivt för att få en trygg skolmiljö där alla trivs och kan prestera goda resultat. Skolan driver ett utvecklingsarbete, vi ger våra elever i behov av stöd en "egen" dator som kompensatoriskt hjälpmedel för att ge alla elever förutsättningar att uppnå högre måluppfyllelse och samtidigt höja deras självförtroende och motivation för skolarbete. Årskurs 4 och 5 har sin undervisning i en egen byggnad, men delar lokaler med övriga skolan i de praktiska ämnena. Studietid ligger på schemat för åk. 6 120 minuter/vecka. Där ges eleverna möjlighet att själva påverka och styra över sina studier och fördjupa sig i något, för eleverna, viktigt arbete. Eleverna planerar sitt arbete utifrån veckoplanering i samråd med sin handledare och reflekterar över arbetet i sina loggböcker. Denna tid är också vikt för riktat ämneslärarstöd. I alla årskurser har vi åldersblandade handledargrupper.

Uppdaterad: 2015-04-27 

Sidansvarig: Johanna Jönsson 0581-846 01