Translate site

Personal

Namn

Befattning

Telefonnr.

Ahlström Gun-Marie

Lärare åk 4-5, Ma, No

0581-846 05

Anderbert Birgitta

Lärare Ma, NO

0581-846 05

Andersson Kenneth

Biträdande rektor, SYV

0581-846 00

Blom Patrik

Lärare Id, En (föräldraledig VT18)

0581-846 05

Busk Mathias

Lärare SO

0581-846 05

Falk Britt-Lis

Lärare Ma, SO

0581-846 05

Frank Cecilia

Lärare Hkk, SVA

0581-846 05

Gustafsson Camilla

Assistent

0581-846 02

Hedlund Anders

Lärare Tmsl, SVA

0581-846 05

Hedlund Nicola

Lärare Txsl

0581-846 05

Holmqvist Cecilia

Lärare Ma, Ty, Sv

0581-846 05

Johansson Elin

Lärare Mu

0581-846 05

Johnson Håkan

Lärare Sv, En

0581-846 05

Jönsson Johanna

Rektor

0581-846 01

Nyberg Susanne

Lärare Sv, En, SO

0581-846 05

Nyström Ragnhild

Lärare Ma, NO

0581-846 05

Pettersson Anne-Marie

Fritidspedagog

0581-846 05

Persson Gunvor

Specialpedagog

0581-846 20

Persson Mikael

Vaktmästare

070-375 69 42

Pervanic Ermin

Lärare Ma, NO, Tk, vikariesamordnare

0581-846 05

Roselli Katja

Lärare Bl,Sp

0581-846 05

Samuelsson Josef

Lärare En,Fr

0581-846 05

Sanzén Peter

Lärare En, Sv, Idh

0581-846 05

Skagerlund Peter

Lärar SO

0581-846 05

Sunner Anna

Lärare åk 4-5 Ma, NO, Idh

0581-846 07

Syk Eva

Lärare åk 4

0581-846 07

Vallin Marie

Lärare åk 4-5

0581-846 07

Uppdaterad: 2018-01-12 

Sidansvarig: Johanna Jönsson 0581-846 01