Translate site

Trygghetsteamet

På Storåskolan finns ett Trygghetsteam som aktivt jobbar med frågor som rör mobbning och kränkande behandling.

Trygghetsteamet består av

Samarbete sker även med skolans Trygghetsråd som består av 12 elever från åk 4-9.

Storåskolans ambition är att alla våra elever skall trivas och känna samhörighet med varandra och med skolans personal. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god inlärning skall kunna ske. Om DU som elev någon gång blir utsatt för mobbning, våld hot eller kränkande behandling, vill vi att du omedelbart kontaktar en vuxen som du känner förtroende för. Detta gäller även dig som känner någon som är utsatt. Ingen elev ska behöva gå till skolan och vara rädd för att bli mobbad eller trakasserad.

Till dig som förälder på Storåskolan

Om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för kränkande behandling eller mobbning, vill vi att du kontaktar någon ur skolans Trygghetsteam. Det går även bra att kontakta ditt barns handledare eller skolans rektor.

Tillsammans skapar vi en skola där alla trivs och har det bra!

Uppdaterad: 2016-09-26 

Sidansvarig: Johanna Jönsson 0581-846 01