Translate site

Fakta om Vedevågs skola

Vedevågs skola är en F-6 skola med cirka 100 elever. På Vedevågs skola finns en fritidsavdelning med barn i åldern 6-9 år. På skolan finns också en fritidsgård som är öppen en kväll i veckan där en fritidspedagog ansvarar för verksamheten.

Arbetssätt/inriktning

På Vedevågs skola vill vi skapa en nyfikenhet och lust till att lära. Lust till att lära är vårt viktigaste pedagogiska verktyg när vi lägger grunden till ett livslångt lärande. Vi strävar efter ett förhållningssätt som lyfter fram elevens kompetenser, intressen, behov och åsikter. Vi möter eleverna på deras nivå, har strukturer och rutiner för att skapa tydlighet, samtidigt som vi stimulerar/utmanar dem till att vara nyfikna och utforskande.

Vi har höga förväntningar på alla elever och ser oss själva som viktiga förebilder i det livslånga lärandet. Genom att arbeta med elevernas förståelse om deras kunskapsutveckling i förhållande till målen och skapar vi förutsättningar för att öka måluppfyllelsen i skolan.

Uppdaterad: 2015-04-23 

Sidansvarig: Åsa Norgren 0581-890 00