Translate site

Fritidsgården Vedevågs skola

 • Fritidsgården är öppen onsdagar 17.30-20.00
 • Kiosken är öppen 17.45-19.45
 • Vi som arbetar på gården just nu heter
  Malek Jabran, Morgan Melin och Niklas Karlsson
 • Telefon 0581-890 01

Om ni har frågor, hör av er till någon av oss eller till rektor på skolan.

Gården är en frivillig verksamhet där eleverna väljer att delta. Personalen ansvarar för verksamheten på fritidsgården och den är begränsad till lokalerna i skolan. Utomhus har gården ingen verksamhet och därmed inte tillsyn över barnen.

Under kvällen finns det en kiosk som barnen kan handla i. Den bemannas av barn med översikt av personal. Som tack för det arbetet får hen köpa i kiosken för en bestämd summa.

På gården finns det regler som är till för allas trygghet och för att skapa ett bra klimat på gården. Om reglerna inte följs så har personalen rätt att avvisa barnet från gården och hen är då inte välkommen nästa gårdstillfälle. När ett barn blir avvisat uppmuntras hen att gå hem. Personalen försöker att kontakta hemmet för att meddela vad som skett.

Gårdsregler

 • Vi lyssnar på de vuxna!
 • Vi använder ett vårdat språk!
 • Vi behandlar varandra med respekt!
 • Inget slags våld accepteras!
 • När vi är i gymnastiksalen håller vi oss i salen, inte i omklädningsrummen.
 • Material som plockas fram ska även plockas undan.
 • Materialet ska hållas i de rum där det hör hemma.

Uppdaterad: 2017-10-25 

Sidansvarig: Åsa Norgren 0581-890 00