Translate site

Lindeskolan

Nyheter och reportage

Trygghetssamordnare på Lindeskolan

Sedan drygt en månad arbetar Mikael Andersson som trygghetssamordnare på Lindeskolan. Han har som uppgift att vara en trygghetsskapande person som skall finnas tillgänglig i korridorer, elevcafeteria, skolmatsal och i skolans ytterområden för att fånga upp den allmänna stämningen på skolan. Elever, föräldrar och personal kan kontakta Mikael om man har behov av att prata om händelser som inträffat.

Mikael ska även samordna kontakter med elevhälsan, fältassisteneter, polisen och andra instanser. Han har sin fasta plats i E-huset.

Du kan nå honom på telefon 076-725 76 90
eller 0581-813 74.


24 maj

Uppdaterad: 2016-04-20 

Sidansvarig: Staffan Hörnberg 0581-813 45