Translate site

Val av förskola

Den 12 oktober beslutade barn och utbildningsnämnden om nya regler för val av förskola. Beslutet gäller fr.o.m. 2016-01-01

Under första året efter placering avslås ansökan till annan förskola. Man kan inte stå kvar i kö till en annan förskola utan köansökan stängs i och med att barnet får en placering. Tidigast ett år efter placeringsstart kan man göra en ny ansökan till en annan förskola.

Vid flytt till annat upptagningsområde kan val av förskola beviljas.

Irene Eriksson
Verksamhetschef förskola