Translate site

Dysseappen

Dysseappen är en ny app som ger information om hur det är att ha dyslexi. Du kan även få tips på strategier för att kunna hantera skola och vardag om du har en dyslexidiagnos.