Translate site

Skolverkets förslag på nya IT-strategier

Skolverket har fått ett uppdrag av regeringen att lämna in förslag på IT-stategier för skola och förskola. Tanken är att utveckla användningen av digitala verktyg och se till att användningen av dessa blir likvärdig.

Skolverkets förslag på IT-strategierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster