Translate site

Appar som främjar tidig språkutveckling

Monsterlandet 1 och 2 är appar som främjar barns språkutveckling. Genom att arbeta med motsatsord på olika nivåer utvecklas barnets ord- och begreppsförråd. Det går utmärkt att barnet jobbar med apparna på egen hand, med andra barn eller tillsammans med en vuxen för att prata om orden.