Translate site

Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling och matematik

Från och med 1 juli 2016 blir det oligatoriskt för grundskolan att använda sig av Skolverkets bedömningsstöd för läs- och skrivutveckling och matematik för åk 1.

Den 1 juli införs det även nya krav för läsförstålse i åk 1.