Translate site

Svenska för nyanlända

Informationsverige.se är en bra hemsida med mycket information som man kan behöva som nyanländ. Det finns även bra länkar till sidor där man kan träna sin svenska. För nyanlända elever som går yrkesutbildning eller som ska förberedas för praktik eller arbetsliv finns även möjlighet att träna på yrkesspecifika ord.