Translate site

Inlästa skönlitterära böcker för elever med svenska som andraspråk

Inläsningstjänst erbjuder en ny tjänst tillsammans med Vilja, en del av Nypon förlag som ger ut lättlästa böcker. Viljas digitala bokhylla är en digital lösning som tränar svenska språket. Med hjälp av lättläst skönlitteratur, biografier och faktaböcker övas läs- och skrivförmågan. Böckerna följer elevernas språkutveckling från nybörjare fram till godkända i svenska .I tjänsten ingår även ett arbetsmaterial till böckerna.