Translate site

Rätt verktyg gör skillnad

SPSM har gjort fyra korta filmer som handlar om att alternativa verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter kan göra skillnad för hur de lyckas i skolan. I filmerna intervjuas både elever i grundskola och gymnasium samt lärare och forkare om de alternativa verktygens effekt och betydelse för eleverna i deras inlärning.

Rätt verktyg gör skillnadlänk till annan webbplats