Translate site

Skolstil 3

Sedan en tid tillbaka finns appen Skolstil 3 att ladda ner. Skolstil 3 är ett skrivprogram med inbyggd talsyntes och kan med fördel användas vid läs- och skrivinlärning. En viktig skillnad mot Skolstil 2 är att talsyntesen i Skolstil 3 läser orden som dom är skrivna så att man hör när man har stavat fel. I Skolstil 2 rättade talsyntesen felen när texten lästes upp. Det finns även möjlighet att skriva ut övningsblad från appen.