Translate site

Oribi Speak har uppdaterats med ordprediktion som ny funktion

Nu har Oribi Speaks talsyntesfunktion i Google Chrome fått ytterligare en funktion. Från och med nu kan du lägga till ordprediktion som nytt verktyg. Ordprediktion är en funktion som föreslår ord under tiden som du skriver. Det innebär en stor lättnad för dem som skriver långsamt eller dom som inte alltid hittar orden. Oribi Speaks ordprediktion ger också ett rättstavningsstöd.

För att aktivera ordprediktionen högerklickar du på Oribi Speak ikonen och ser till att Ordprediktion Aktiv är förbockat. En liten blå ikon kommer då att bli synlig och i den står det sv och du har valt svenska som språk.

Just nu kan du testa programmet gratis. För att hitta programmet kan du gå in på Chrome Web Store och sök där på Oribi Speak.