Translate site

Pedagogiskt IT-stöd är en resurs som i huvudsak ska främja elever i behov av särskilt stöd med fokus på IT-användning. Det pedagogiska IT-stödet kan dock med fördel användas till alla elever för att nå en högre måluppfyllelse.

Här kommer ni att hitta manualer till bl a de program kommunen har kommunlicenser på. Tanken är också att ni ska kunna ta del av nyheter inom området pedagogiskt IT-stöd på denna hemsida.

Ni är även välkomna att vända er hit med frågor och funderingar.

Uppdaterad: 2015-06-10 

Sidansvarig: Gunnar Stengarn 0581-811 81