Translate site

Studiedagar förskolor och fritidshem

Föräldrainformation gällande studiedagar höstterminen 2017 och vårterminen 2018 för förskola och fritidshem

Personalen vid förskolorna och fritidshemmen i Lindesbergs kommun har studiedagar två dagar per termin.

Höstterminen 2017 är dessa förlagda till

  • Måndag den 18 september
  • Onsdag den 6 december

Vårterminen 2018 är dessa förlagda till

  • Onsdag den 14 mars
  • Fredag den 25 maj

Vissa av förskolorna och fritidshemmen kommer att vara öppna för er som behöver barnomsorg dessa dagar och barnen kommer att tas om hand av vikarier. Vilka förskolor som kommer att vara öppna bestäms av respektive förskolechef/rektor utifrån behov och meddelas av denna.

Anmäl omsorgsbehov till expeditionsassistent på området via e-post eller telefon senast en vecka innan. Den informationen finns anslagen vid förskolor och fritidshem.

I anmälan ska följande framgå

  • Vilket/vilka barn det gäller
  • Vilken tid som barnet kommer och hämtas
  • Specialkost
  • Telefonnummer till dig som vårdnadshavare

Uppdaterad: 2017-06-15 

Sidansvarig: Henrik Arenvang 0581-811 86

Föräldrainformation som pdf för nedladdning och utskrift.