Translate site

Upphandlingar

För att underlätta för de anställda som har rätt att köpa/avropa varor försöker inköparna att så långt som möjligt teckna ramavtal. I den mån det inte går försöker vi att göra direktupphandlingar.
Att teckna ramavtal innebär en förpliktelse för de kommunala inköparna/avroparna att hålla sig till de avtal som tecknats, dels för att hålla ingångna avtal och dels för att sannolikt är det mest ekonomiskt att handla där vi har avtal.

Upphandlingar i Lindesbergs kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2012-02-20 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30
Kontakt

0581-810 00 vx

Lindesbergs kommun
Stentäppsgatan 5
Lindesberg

E-post