Translate site

Kommunledningskontoret

Kommunchefen ansvarar för alla kommunens verksamheter och anställda. Förvaltningscheferna är kommunchefens kontaktyta mot kommunens övriga förvaltningar och anställda.

Kommunledningsstaben

Uppdaterad: 2018-01-16 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30