Translate site

Kommunarkiv

Lindesbergs kommunarkiv är hela kommunens arkiv

Lindesbergs stadsfullmäktige i rådhussalen, 1930-tal. Fotograf Signe Axelsson

På kommunarkivet förvaras de kommunala handlingar som ska bevaras för eftervärlden. Detta för medborgarnas rätt till insyn, för forskning och för det lokala och nationella kulturarvet. Det är kostnadsfritt att begära ut kommunens handlingar.

Hos oss kan du ta del av allmänna handlingar från kommunens förvaltningar, såsom kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, barn- och utbildningsnämnden, socialförvaltningen m fl. Vissa handlingar är belagda med sekretess och i de fallen görs en sekretessbedömning innan utlämning.

Nuvarande Lindesbergs kommun bildades 1971 genom en sammanslagning av Lindesbergs stad, Linde kommun, Ramsbergs kommun, Fellingsbro kommun, Frövi köping och Näsby landskommun. Detta innebär att kommunarkivet även ansvarar för dessa gamla kommuners arkiv.

Examenskatalog 1940

Examenskatalog Lindesbergs folkskola, klass 4 a, 1940

För dig som forskar eller släktforskar har vi material från skolarkiv som till exempel examenskataloger, dagböcker och elevförteckningar. Vi har arkiv från fattigvården och barnavården från 1800-talets mitt och framåt där man kan följa hur vår sociala verksamhet har vuxit fram.

Du kan läsa i protokoll från olika styrelser och nämnder och ta del av hur olika beslut har fattats. Som exempel kan nämnas att vårt första protokoll från Stadsfullmäktige i Lindesbergs stad är från 1883. Du har även rätt att titta på dina egna journaler, som till exempel din skolhälsovårdsjournal.

Uppdaterad: 2018-03-09 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post

Arkivarie
Johan Hagsmo
0581-810 25

Arkivarie
Annelie Söderberg
0581-810 42

Om du har frågor angående byggnadslov, kontakta info@sbbergslagen.se
och när det gäller vatten och avlopp kontakta servicecenter@sbbergslagen.se
tel. 0587-55 00 40.