Translate site

Socialförvaltningen

Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Verksamhetsbeskrivning

Inom Socialförvaltningens arbetsområde finns

  • avdelning för vård och omsorg
  • avdelning för funktionsstöd
  • avdelning för individ och familj

Avdelningen för vård och omsorg förmedlar vård, omsorg och rehabilitering till äldre och långtidssjuka i form av särskilt boende, hemtjänst, hemsjukvård, dagvård och stöd till anhöriga som vårdar en närstående.

Avdelningen för funktionsstöd svarar för vård och service till personer med funktionshinder genom stöd i det egna boendet eller särskilt boende, daglig verksamhet, kontaktperson och ledsagarservice.

Avdelningen för individ- och familj bistår enskilda och familjer i svåra situationer, när andra möjligheter saknas, med ekonomisk hjälp, vård och behandlingsinsatser, samt familjerättsärenden.

Vård och omsorg

Verksamhetschef
Raija Spjuth
Socialförvaltningen
711 80 Lindesberg
Besöksadress
Stentäppsgatan 5
0581-846 47
0581-139 72 fax

Funktionsstöd

Verksamhetschef
Jessica Öhlund
Socialförvaltningen
711 80 Lindesberg
Besöksadress
Stentäppsgatan 5
0581-810 84
0581-139 72 fax

Individ- och familj

Förvaltningschef
Madde Gustavsson
Socialförvaltningen
711 80 Lindesberg
Besöksadress
Stentäppsgatan 5
0581-816 26
0581-139 48 fax

Uppdaterad: 2018-03-26 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

Kontakt

Förvaltningschef
Madde Gustavsson
Stentäppsgatan 5
711 80 Lindesberg
0581-816 26
0581-131 29 fax

E-post till förvaltningen