Translate site

Kommunala bolag

Lindesbergs kommun har bildat en koncern med ett moderbolag, två dotterbolag och ett antal dotterdotterbolag. Moderbolaget Linde Stadshus AB (Stadshus) styr, samordnar och tar fram strategiska planer för koncernen, och är direkt underställt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har uppsiktsplikt (Klicka på bilderna för att komma till information för respektive bolag)

Organisationsschema kommunala bolag Linde Energi - LEAB Linde Energi - LEAB FALAB LIBO LSAB Besök Linde AB (BELAB)

Uppdaterad: 2017-12-15 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30