Translate site

Fastigheter i Linde AB - FALAB

Fastigheter i Linde AB (FALAB) Jan Sahlin Ordförande och Roger Sixtensson VD, ska direkt eller indirekt genom sina dotterbolag äga, förvalta, förvärva och avyttra fastigheter, bedriva nybyggnation av lokaler och bostäder, bedriva fastighetsförvaltning åt annan, samordna de verksamheter som bedrivs av bolagets dotterbolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Protokoll

Uppdaterad: 2018-02-26 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

Kontakt

Jan Sahlin Ordförande
0581-173 76

Roger Sixtensson VD
0581-870 14
0581-870 19 fax

Fakturor
Veronica Hedrén
0581-870 08

Kontaktadress
Fakturaadress
Fastigheter i Linde AB
Box 76
711 22 Lindesberg

Besöksadress
Lindesbergsbostäder AB (LIBO)
Banvägen 28
Lindesberg