Translate site

Linde Energi AB - LEAB

Linde Energi AB (LEAB) Greger Nilsson Ordförande, Jens Isemo VD, bolagets syfte är att svara för eldistributionen och fjärrvärmeförsörjningen inom Lindesbergs kommun.
Linde Energi Försäljning AB är dotterbolag till Linde Energi AB och bedriver elproduktion samt försäljning av el till slutkunder.

Sammanträdestider 2018
Styrelsemöten
Torsdag 8/3
Tisdag 22/5
Torsdag 30/8
To-fre 18-19/10
Torsdag 29/11
Årsstämma
Onsdag 25/4

Protokoll

Uppdaterad: 2018-02-26 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

Kontakt

Greger Nilsson Ordförande
0581-101 31

Jens Isemo VD
0581-887 10