Translate site

Ellagen ändras

- nu kan samhällsviktiga elanvändare prioriteras vid elbrist

Riksdagen har beslutat att ellagen ska ändras, för att underlätta prioriteringen av samhällsviktig verksamhet om det uppstår elbrist. Vi i Lindesbergs kommun samordnar nu planeringen inom vårt geografiska område för att prioriterade elanvändare ska kunna få ström även vid elbrist.

Ändringarna i ellagen (1997:857) gäller från den 1 juli 2011, och innebär att från och med den 1 januari 2012 kommer Sverige att ha systemet Styrel, vilket står för "Styrning av el till prioriterade användare".

Svenska myndigheter och elnätsföretag samarbetar om förberedelserna för Styrel. Energimyndigheten har huvudansvaret för planeringsprocessen.

Styrel är ett system som ger möjlighet att tänka efter före.
Energimyndigheten har tagit fram en planeringsprocess för att systematiskt identifiera och prioritera samhällsviktig verksamhet, och processen har utvecklats i samband med kommun- och länsförsök under 2008 och 2009.

Om det blir en allvarlig störning i elsystemet ger ellagen Svenska Kraftnätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster möjlighet, som en sista åtgärd i en situation med akut effektbrist, att beordra ägarna av elnät att koppla från en del av elförbrukningen. Med Styrel är det möjligt, med hjälp av elnätsföretagen, skydda viktiga samhällsfunktioner.

En del av svensk krisberedskap


Styrel är en del av krisberedskapen. Störst risk för brist på eleffekt är det under mycket kalla vinterdagar, då elförsörjningen är ansträngd. Frånkoppling av el kan då genomföras som en sista utväg. I dagsläget kan Svenska Kraftnät beordra frånkoppling av elanvändare för att skydda själva elnätet vid akut effektbrist. Då drabbas alla elanvändare inom berörda/utpekade geografiska områden, utan hänsyn till om det skadar samhällsviktig verksamhet eller hotar liv och hälsa. Med Styrel kommer samhällsviktiga elanvändare i större utsträckning än i dag att kunna prioriteras.

Uppdaterad: 2017-04-10 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30
Kontakt

0581-810 00 vx

Lindesbergs kommun
Stentäppsgatan 5
Lindesberg

E-post