Translate site

Samråd pågår för ny översiktsplan - din åsikt är viktig!

Vi vill att du som bor i Lindesbergs kommun ska trivas. Därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker.

Nu har ett samrådsförslag arbetats fram till en ny översiktsplan för Lindesbergs kommun. Den ska bidra till god miljö och hållbar utveckling och talar om hur man vill att stad och land ska utvecklas.

Syftet med översiktsplanen är att den ska vara vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. Planen ska också användas som ett politiskt handlingsprogram för den kommande utvecklingen i kommunen, bidra till att förenkla och effektivisera plan - och bygglovshanteringen, samt vara en överenskommelse mellan staten och kommunen om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande.

Vi vill ha dina tankar om samrådsförslaget och idéer på hur du vill att kommunens ska utvecklas i framtiden. Vilken roll spelar omgivande miljö idag och vilken roll tror du att den kommer att ha för framtida generationer?

I slutet på april bjuder vi in till ett antal dialogmöten på olika orter i kommuen. Varmt välkommen att diskutera och lämna synpunkter och förslag kring hur du vill att just din ort ska utvecklas i framtiden!

Här kan du läsa mer om översiktsplanen på Samhällsbyggnad Bergslagens webbsidalänk till annan webbplats

Välkommen på dialogmöte kl.18 dessa datum:
17/4: Fellingsbro - gamla matsalen Ekbackens skola
18/4: Fröviskolan - skolmatsalen
19/4: Vedevågsteatern
24/4: Lindeskolans aula
25/4: Storåskolan - matsalen

Vid samtliga tillfällen finns möjlighet att ställa frågor till kommunledningen.

Varmt tack till alla som har mött upp på de dialogträffar som arrangerats på våra olika orter i kommunen. Under mer information kan du läsa anteckningarna från dialogträffarna som gick av stapeln i november 2017.

Din åsikt är viktig! Tack för att du bidrar!

Uppdaterad: 2018-04-16 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30