Translate site

Plankorsningen vid Kristinavägen/Schröders backe

Trafikverket har fått pengar för att förbättra för tågtrafiken längs med Bergslagsbanan. En del i förbättringen är att sträva efter s.k. samtidighet vid tågmöten. Det innebär att tåg från olika håll går in till centralen och möts, för att sedan fortsätta åt varsitt håll.

För att samtidighet ska införas vid Lindesberg central, måste dock plankorsningen vid Kristinavägen/Schröders backe byggas bort. Detta enligt gällande lagstiftning kring trafiksäkerhet.

Trafikverket utreder just nu olika alternativ för hur plankorsningen kan ersättas, t ex med bro eller tunnel. Man har också genomfört en trafikanalys för att kartlägga vilka olika flöden som gång- cykel och biltrafikanterna har idag kring plankorsningen.

Trafikverket pdf - läs merPDF

Uppdaterad: 2017-11-10 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30