Translate site

Kvalitet i korthet

För sjunde året i rad har Lindesbergs kommun deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Det var totalt 251 kommuner som medverkade i arbetet år 2016 och jämförelsen omfattade cirka 40 mått ur ett medborgarperspektiv som speglade områdena:

  • Din kommuns tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i din kommun
  • Din delaktighet och kommunens information
  • Din kommuns effektivitet
  • Din kommun som samhällsbyggare

Syftet med KKiK är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med invånarna.

Alla mått finns redovisade uppdelat per område, klicka på området du är intresserad av i vänstermenyn.

Färgmarkeringen visar hur Lindesbergs kommun ligger till i förhållande till övriga kommuner som deltar i KKiK. Grönt betyder att Lindesbergs kommun är bland de 25 procent bästa, gult betyder att vi är bland de 50 procenten i mitten och rött betyder att vi är bland de 25 procent sämsta.

Mellan år 2015 och år 2016 är antalet gröna mått desamma, medan antalet gula mått minskat från 20 till 17 och antalet röda mått ökat från 9 till 15. Att det totala antalet mått skiljer sig beror främst på att det inte gjordes någon medborgarundersökning år 2015.

För varje mått finns även en trendpil, där man kan se Lindesbergs kommuns utveckling från år 2015 till år 2016.

Politisk kommentar

Undersökningen gör det möjligt för Lindesbergs kommun att jämföra sig med och lära av andra kommuner, samtidigt som vi jämför våra verksamheter över tid med oss själva.

Vi ser vilka betyg medborgarna ger kommunen på flera områden. Det är framför allt på de områden som vi får ett mindre godkänt resultat som vi politiskt tillsammans med verksamheterna måste jobba mera aktivt. Det förtjänar invånarna i Lindesbergs kommun!

I årets resultat ser vi resultat vi ska vara stolta över. Några exempel där vi ligger i toppen är företagarnas omdöme om kommunens service, möjlighet att få förskoleplats snabbt, snabbt och korrekt svar på e-post, samt möjlighet för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Samtidigt ser vi några resultat som vi måste analysera mer. Några av resultatmåtten har försämrats och här behöver vi i dialog med verksamheterna se orsakerna till det.

En attraktiv kommun, där man känner trygghet och delaktighet bygger man inte över en natt, det krävs lite av oss alla som verkar och bor i vår kommun. Vi är våra egna ambassadörer!

Den bild som vi förmedlar blir till slut en sanning. Nu bestämmer vi oss för att tillsammans ändra resultaten!

Irja Gustavsson
Kommunstyrelsens ordförande
Lindesberg i februari 2017


Uppdaterad: 2017-02-24 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

Kontakt

Kommunstrateg
Malin Sjöberg
0581-811 15

Mer information

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta