Translate site

Delaktighet och information

Delaktigheten mäts på två sätt. Dels hur kommunen på olika sätt ger medborgarna möjlighet att delta i kommunens utveckling och vilken webbinformation kommunen har och dels hur medborgarna själva uppfattar att de har inflytande över kommunens verksamhet.

Klicka på måttet, så ser du mer information om måttet och kommentar om resultatet.


Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

Kontakt

Kommunstrateg
Malin Sjöberg
0581-811 15

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta