Translate site

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? % av maxvärde

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

60

76

49

96

«

 

Kommentar

Efter att ha haft samma resultat i två år är årets resultat betydligt sämre. Det kan delvis bero på att undersökningsmetoden förändrats jämfört med tidigare år. Flera områden får mycket bra resultat, medan andra är utvecklingsområden. Det pågår ett projekt om att bygga om webbplatsen som planeras vara färdigt år 2018.

Resultatet presenteras i Sveriges Kommuners och Landstings skrift Information till alla, där man kan se resultat på verksamhetsnivå.

Definition av måttet

Indexet baseras på en mätning av informationsgivningen på kommunens webbsida. Totalt ställs ca 250 frågor och för varje fråga kan mellan 0 och 3 poäng ges beroende på om informationen finns på hemsidan eller inte. Här redovisas andelen av maximalt möjliga poäng i hela undersökningen. Obs! Fr.o.m. 2016 gör varje kommun en självgranskning av sin egen webbsida. Tidigare år har externa granskare genomfört mätningen. Resultatet är därför inte direkt jämförbart mellan åren. Källa: SKL (Information till alla)

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta