Translate site

Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunalvalet? %

Lindesberg 2014Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling
84,583,260,692
     

Kommentar

Valdeltagandet har ökat med 2,64 procentenheter jämfört med valet 2010. Rikets valdeltagande var 82,8, vilket var en ökning med 1,2 procentenheter. Örebro län hade ett högre valdeltagande än Lindesberg och ökade också mer än kommunen. Valdeltagandet för länet var 84,6 procent, vilket var en ökning med 3,2 procentenheter.

Måttet används som indikator i kommunfullmäktiges utvecklingsstrategi kopplat till inriktningsmålet: Kommuninvånarna har möjlighet att påverka sin tillvaro. Klicka i vänstermenyn för att läsa utvecklingsstrategin i sin helhet.

Definition av måttet

Antal avgivna röster i senaste kommunalvalet (giltiga och ogiltiga)
dividerat med antal röstberättigade, multiplicerat med 100. Källa:
Valmyndigheten och SCB.

Uppdaterad: 2016-02-09 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta