Translate site

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? % av maxvärde

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

67

56

0

93

Kommentar

Visar en bild av kommunens satsning på att skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna. Samma resultat som föregående år, vilket är bra i förhållande till andra kommuner.

Definition av måttet

Andel (%) av maxpoäng. Indexet visar en samlad bild av hur väl kommunen
möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Poängen
baseras på 18 frågor om möjligheterna till medborgardelaktighet i
kommunen. Frågorna ändrades år 2014 och är därmed inte jämförbara med
tidigare år. Källa: Egen undersökning i kommunen.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta