Translate site

Effektivitet

Kommunens kostnadseffektivitet handlar om vilket resultat vi får ut av verksamhetens kostnader. Det räcker inte att bara titta på hur mycket vi satsar på till exempel skolan eller enbart vilket resultat vi uppnår utan det är kombinationen av de två måtten som visar hur effektiv kommunen är.

Klicka på måttet, så ser du mer information om måttet och kommentar om resultatet.


Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

Kontakt

Kommunstrateg
Malin Sjöberg
0581-811 15

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta